سقف کاذب شیشه ای استین گلاس

سقف کاذب شیشه ای استین گلاس

سقف کاذب با شیشه های تزیینی (تزئینی) ، ساخت ، تولید کننده و سازنده سقف های استین گلاس و شیشه ای زیبا و زرح دار رنگی و ساده ،خرید و فروش ، قیمت ، تعرفه ، نصب و نصاب سقف شیشه ای رنگی استین گلاس در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران ، سقف شیه ای رنگی با طرح های هندسی و نقش های کلاسیک ، سنتی و مدرن ، مرکز پخش و تولیدی سقف شیشه ای طرح دار ساختمان ، نمونه پروژه و گالری تصاویر و عکس سقف شیشه ای رنگی و طرح دار

سقف شیشه ای تزیینی

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 21

مشخصات محصول : 

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*****************************************

خرید و فروش و ساخت سقف استین گلاس

ام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 20

مشخصات محصول : 

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*****************************************

سقف کاذب استین گلاس

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 19

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*******************************************

سقف کاذب شیشه ای نصب و نصاب

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 18

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

********************************************

سقف استین گلاس

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 17

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 16

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*******************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 15

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*******************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 14

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

********************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 13

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 12

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

******************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 11

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 10

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***********************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 9

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS 8

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***********************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS7

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS6

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*************************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS5

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*********************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS4

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**********************************

نام محصول : شیشه طرحدار استین گلس در سقف کاذب

کد محصول : FS10

مشخصات محصول :

شیشه استین گلس به همراه فریم فلزی

قابل نصب در سقف فضاهای داخلی

موارد کاربرد : سقف ورودیها , راهرو , سالن و سایر فضاهای داخلی .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .


جدیدترین ها :مستقیم با مدیریت