شیشه تزیینی درب و پنجره

پنجره استین گلاس

شیشه تزیینی درب و پنجره

خرید و فروش و قیمت شیشه تزئینی (تزیینی) درب و پنجره های ساختمان ، پنجره و درب شیک و لاکچری با شیشه های تزئینی ، مرکز تولید و پخش شیشه های تزئینی ساختمانی در تهران و کرج ، تولید کننده انواع شیشه های درب و پنجره تزئینی (تزیینی) ، لیست هزینه ، نرخ و تعرفه شیشه های تزیینی ساختمان (درب و پنجره)

شیشه های تزئینی ساختمانی (درب و پنجره های تزیینی)

شیشه تزئینی درب و پنجره ساختمان استین گلاس

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 01

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**************************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 02

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

****************************************

شیشه تزئینی درب ورودی ساختمان

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 03

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***********************************

شیشه استین گلاس درب ساختمان

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 04

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**************************************

پنجره استین گلاس

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 05

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*************************************

درب فلزی طرح استین گلاس - شیشه تزئینی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 06

 مشخصات محصول

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

****************************************

درب چوبی با شیشه تزیینی استین گلاس

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 07

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

********************************

درب ورودی ساختمان با شیشه لاکچری

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 08

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

********************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 09

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

************************************

نام محصول : شیشه تزیینی پنجره طرح استین گلس

کد محصول :TDS 010

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**********************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 011

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***********************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 012

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

****************************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 013

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*************************************

نام محصول : شیشه تزیینی پنجره طرح استین گلس

کد محصول :TDS 014

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

****************************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 015

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***********************************

نام محصول : شیشه تزیینی پنجره طرح استین گلس

کد محصول :TDS 016

 مشخصات محصول :

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*****************************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 017

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*****************************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح استین گلس

کد محصول :TDS 018

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*********************************

نام محصول : شیشه تزیینی پنجره طرح استین گلس

کد محصول :TDS 019

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***********************************

نام محصول : شیشه تزیینی پنجره طرح استین گلس

کد محصول :TDS 020

 مشخصات محصول : 

شیشه  طرح استین گلس

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب ساختمان .

زمان سفارش : 12 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .


جدیدترین ها :مستقیم با مدیریت