شیشه های سنتی طرح دار

شیشه های تزئینی

شیشه های سنتی طرح دار

شیشه های سنتی و تزئینی (تزیینی) طرح دار رنگی  برای درب و پنجره های ساختمان، تولید کننده ، سازنده و ساخت درب و پنجره با شیشه های طرح دار سنتی و تزئینی ، قیمت شیشه های سنتی ، مرکز ساخت شیشه درب و پنجره سنتی و قدیمی ، آپارتمان ، درب لابی ، ورودی ساختمان ، درب های اتاق ،شیشه درب و پنجره تیفانی و طرح قدیمی ، شیشه دوجداره سنتی و طرح دار رنگی ،درب بیرونی ساختمان ، دربهای فلزی و چوبی با شیشه های رنگی سنتی و قدیمی ، طرح ها به سفارش شما

شیشه های سنتی طرح دار (رنگی)

شیشه سنتی طرح دار دوجداره

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 01

مشخصات محصول :

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***********************************************

شیشه دست ساز سنتی - دوجداره

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 02

مشخصات محصول :

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

************************************

شیشه های دوجداره رنگی و طرح دار

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 03

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

********************************

شیشه دوجداره پنجره با طرح سنتی و رنگی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 04

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**********************************

پنجره داخلی با طرح سنتی و رنگی و قدیمی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 05

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***************************

درب لابی ، درب ورودی ساختمان آپارتمان با طرح سنتی و شیشه رنگی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 06

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

***********************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 07

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**************************************

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 08

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*************************************

درب و پنجره طرح تیفانی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TD 09

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز سنتی طرح دار دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .


جدیدترین ها :مستقیم با مدیریت