شیشه تزیینی طرح تیفانی

دربهای مدرن و شیک ساختمانی با طرح شیشه رنگی

شیشه تزیینی طرح تیفانی

لیست قیمت شیشه های تزئینی و تزیینی طرح تیفانی، خرید و فروش شیشه تیفانی ، مرکز ، ساخت ، سازنده و تولید کننده شیشه تیفانی ، هزینه نصب شیشه های طرح تیفانی و نصاب ، پخش عمده شیشه طرح دار تزئینی (تزیینی) تیفانی در تهران و کرج و سایر شهرهای ایران ، درب و پنجره ساختمان با طرح شیشه تزئینی تیفانی

شیشه تزئینی طرح تیفانی

شیشه تیفانی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 01

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*********************************

شیشه طرح تیفانی

نام محصول : شیشه تزیینی پنجره طرح تیفانی(کلیسایی)

کد محصول : TDT 02

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

****************************************

شیشه های تزئینی ساختمان

نام محصول : شیشه تزیینی پنجره طرح تیفانی

کد محصول : TDT 03

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*********************************

شیشه های تزئینی کف و سقف ساختمانی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 04

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

********************************************

درب با شیشه رنگی تزئینی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول :TDT 05

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*************************************

پنجره با طرح شیشه تیفانی و تزیینی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 06

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**************************************

درب داخلی ساختمان با شیشه های رنگی و طرح دار

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 07

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*************************************

درب ورودی ساختمان با شیشه های تزئینی و رنگی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 08

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

******************************

درب فلزی و چوبی با شیشه تیفانی تزیینی طرح دار

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 09

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

*******************************

درب فلزی با شیشه رنگی ساختمانی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 010

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**********************************

دربهای مدرن و شیک ساختمانی با طرح شیشه رنگی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 011

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

**************************************

پنجره و درب طرح تیفانی

نام محصول : شیشه تزیینی درب طرح تیفانی

کد محصول : TDT 012

مشخصات محصول : 

شیشه دست ساز تیفانی دو جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : 15 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .


جدیدترین ها :مستقیم با مدیریت