جایگاه پنجره های سنتی

پنجره های اروسی یا اوروسی و طرح قدیمی - تولید کننده و سازنده

جایگاه پنجره های سنتی

جایگاه پنجره های سنتی و قدیمی ، پنجره های اروسی یا اوروسی چیست؟ ، نقش پنجره های سنتی در فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی،تولید کننده پنجره های قدیمی و سنتی ،سازنده ، ساخت و سفارش پنجره های سنتی در تهران و کرج، کارگاه تولیدی پنجره های طرح قدیمی

پنجره های اروسی یا اوروسی در تاریخ :

پنجره‌های زیبا و خوش نقش و نگار چوبی که نشانه نور و روشنایی است با استفاده از هنر گره سازی و نقش‌های هندسی سه گوشه و چهار گوشه، ستاره‌های چهار پر و هشت پر و و درنهایت شیشه‌های رنگین پیشانی و رواق بناها راآذین می‌بخشد این پنجره‌ها به اورسی معروفند.

لطفا” جهت سفارش آنلاین ، فرم مربوطه را از اینجا پر کرده و ارسال نمایید.


جدیدترین ها :



مستقیم با مدیریت